دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶

بررسی یک فصل از کتاب

در جلسه ژورنال کلاب مورخ 96/8/22 فصل دوم از کتاب.......... ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶

برگزاری جلسه ژورنال کلاب هفتگی گروه طب کار-15 آبان ماه

جلسه ژورنال کلاب هفتگی گروه طب کار در روز دوشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه با حضور کلیه اعضای هیئت علمی گروه و دستیاران برگزار شد ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶

معرفی کتاب

نسخه الکترونیک کتاب ROM با فرمت pdf به همراه یکی از کتابهای آموزش کاربردی pulmonary function test ..

ادامه...

تاریخچه

از نقطه نظر تاریخی بیماریهای شغلی از هزاران سال پیش در جوامع بشری وجود داشته ا ست . بیماریهایی مثل مسمومیت ناشی از فلزات سنگین در کارگران معادن صدها سال پیش توسط پزشکان شناسایی شده اند. شناخت علمی و آکادمیک از این بیماریها در سال ۱۷۰۰میلادی توسط آقای رامازینی با نوشتن کتاب بیماریهای صنعتگران شروع شد. با آغاز قرن بیستم و افزایش مواجهات زیان آور محیط کار گرایش و توجه به بیماریهای شغلی و طب کار بعنوان یک رشته تخصصی در علوم پزشکی هر روز افزایش یافت . در سال ۱۹۰۴ اولین کلینیکهای طب کار در ایتالیا و سایر نقاط اروپا شروع به فعالیت نمودند. در سال ۱۹۱۶ اولین انجمن طب صنعتی تاسیس شد و در سال American در آمریکا  Academy of Occupational medicine۱۹۴۶ بنا نهاده شد و در سال ۱۹۵۴ تدریس طب کار بعنوان یک رشته تخصصی آکادمیک به شکل مستقل در آمریکا شروع شد.

سابقه استفاده از عناوین طب کار ، طب صنعتی و مشابه آن در ایران به بیش از هشت دهه قبل باز می گرد د . یکی از واحدهای پزشکی مهم در ابتدای تاسیس اولین مرکز صنعتی کشور یعنی پالایشگاه آبادان ، اداره طب صنعتی بوده است . با توجه به نیازهای روز افزون کشور و توسعه علمی امور مربوط به کار و محیط، اولین دوره مدو ن آموزش تخصص طب کار که بعنوان دوره تخصص بالینی از سوی وزارت بهداشت ، درمان شناخته شده به سال ۱۳۷۴ باز می گردد که در مهر ماه این سال ، دانشگاه علوم پزشکی تهران اقدام به پذیرش دستیار در یک دوره ۳ ساله تخصصی نمو د . از سال ۱۳۸۶ دانشگاههای علوم پزشکی یزد و ایرا ن نیز با پذیرش دستیار تخصصی طب کار تعداد مراکز آموزشی را به ۳ گروه ارتقاء دادند

  • تلفن تماس و نمابر:۸۸۶۲۲۶۷۸
  • گروه طب کار دانشکده پزشکی: دانشکده پزشکی- طبقه اول-دفتر گروه طب کار

متن

متن

متن

متن