دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه تخصصی

جلسه دفاع از پایان نامه تخصصی سرکار خانم دکتر مرجان امینی دستیار سال آخر طب کار......... ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶

برنامه درمانگاههای آموزشی گروه طب کار در بهمن ماه 96

برنامه درمانگاههای آموزشی گروه طب کار در بهمن ماه 96...... ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶

بررسی یک فصل از کتاب

در جلسه ژورنال کلاب مورخ 96/10/18 فصل پانزدهم از کتاب .............   ..

ادامه...

تاریخچه

از نقطه نظر تاریخی بیماریهای شغلی از هزاران سال پیش در جوامع بشری وجود داشته ا ست . بیماریهایی مثل مسمومیت ناشی از فلزات سنگین در کارگران معادن صدها سال پیش توسط پزشکان شناسایی شده اند. شناخت علمی و آکادمیک از این بیماریها در سال ۱۷۰۰میلادی توسط آقای رامازینی با نوشتن کتاب بیماریهای صنعتگران شروع شد. با آغاز قرن بیستم و افزایش مواجهات زیان آور محیط کار گرایش و توجه به بیماریهای شغلی و طب کار بعنوان یک رشته تخصصی در علوم پزشکی هر روز افزایش یافت . در سال ۱۹۰۴ اولین کلینیکهای طب کار در ایتالیا و سایر نقاط اروپا شروع به فعالیت نمودند. در سال ۱۹۱۶ اولین انجمن طب صنعتی تاسیس شد و در سال American در آمریکا  Academy of Occupational medicine۱۹۴۶ بنا نهاده شد و در سال ۱۹۵۴ تدریس طب کار بعنوان یک رشته تخصصی آکادمیک به شکل مستقل در آمریکا شروع شد.

سابقه استفاده از عناوین طب کار ، طب صنعتی و مشابه آن در ایران به بیش از هشت دهه قبل باز می گرد د . یکی از واحدهای پزشکی مهم در ابتدای تاسیس اولین مرکز صنعتی کشور یعنی پالایشگاه آبادان ، اداره طب صنعتی بوده است . با توجه به نیازهای روز افزون کشور و توسعه علمی امور مربوط به کار و محیط، اولین دوره مدو ن آموزش تخصص طب کار که بعنوان دوره تخصص بالینی از سوی وزارت بهداشت ، درمان شناخته شده به سال ۱۳۷۴ باز می گردد که در مهر ماه این سال ، دانشگاه علوم پزشکی تهران اقدام به پذیرش دستیار در یک دوره ۳ ساله تخصصی نمو د . از سال ۱۳۸۶ دانشگاههای علوم پزشکی یزد و ایرا ن نیز با پذیرش دستیار تخصصی طب کار تعداد مراکز آموزشی را به ۳ گروه ارتقاء دادند

  • تلفن تماس و نمابر:۸۸۶۲۲۶۷۸
  • گروه طب کار دانشکده پزشکی: دانشکده پزشکی- طبقه اول-دفتر گروه طب کار

متن

متن

متن

متن